Osmý dokumentární film: Důvěřujte stromům a kamení, pouť jako tělesná a smyslová zkušenost

přidáno: 20. 6. 2017 3:54, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 20. 6. 2017 3:55 ]

Nový snímek se věnuje otázce, jak se mění poutníkovo vnímaní sakrálních staveb a jejich obrazů.  Jaký význam má osobní smyslová zkušenost, fyzické vyčerpání a každodenní rytmus pomalého přibližování k vytyčeným cílům?


Sedmý dokumentární film: Poutníci? Vstupte! Pohostinnost a přijetí od středověku do dnešních dnů

přidáno: 12. 6. 2017 4:35, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 12. 6. 2017 4:35 ]

Sedmý ze série krátkých dokumentárních snímků ukazuje nespočet projevů lidské dobroty a pohostinnosti, se kterými se Stěhovaví historici umění na své cestě setkávají. 


Šestý dokumentární film: Vnitřní cesta, kláštery a poutě

přidáno: 7. 6. 2017 8:09, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 7. 6. 2017 8:09 ]

Nejnovější snímek se zabývá životem v klášteře, viděným očima poutníků i samotných členů klášterních komunit. Dává nám tak nahlédnout do rozjímání nad obrazy, které je pro mnichy denním chlebem a pro poutníky neoddělitelnou součástí jejich cesty.


Cyklus přednášek v opatství na Le Mont-Saint-Michel

přidáno: 30. 5. 2017 10:36, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 30. 5. 2017 10:37 ]

Třetí cyklus přednášek světových badatelů, který proběhne v rámci našeho projektu, se bude konat od 19. do 23. června v opatství na Le Mont-Saint-Michel. Abychom mohli tyto výjimečné přednášky zprostředkovat co nejširší veřejnosti, budeme je vysílat pomocí živého přenosu skrze náš youtube kanál. Na stejné adrese je bude možné zhlédnout i dodatečně. 


Pátý dokumentární film: Poutníkova hostina

přidáno: 26. 5. 2017 2:27, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 26. 5. 2017 2:27 ]

V pátém filmu se dozvídáme o stravovacím rytmu Stěhovavých historiků umění a o tom, jaký účinek na tělo a mysl má kvalitní a pestrá strava.


Čtvrtý dokumentární film: O hýbání času

přidáno: 25. 5. 2017 8:53, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 25. 5. 2017 8:53 ]

Čtvrtý snímek ze série krátkých dokumentárních filmů se noří do filozofických úvah o čase a jeho podstatě. Čas moderního člověka informační doby, využívajícího výdobytků technologického pokroku, je kladen do kontrastu s časem poutníka, který během denního cyklu pěšího putování velmi intenzivně vnímá pohyb a prostor.


Třetí dokumentární film a Relikviář sv. Foy ve světle svící

přidáno: 16. 5. 2017 8:34, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 25. 5. 2017 8:48 ]

Třetí film nám ukazuje světlo ve smyslu, v jakém se odkrývá poutníkům během intenzivních setkání s památkami. Světlo je při putování jejich průvodcem, tak, jako byla zářivá hvězda průvodcem Tří mudrců, kteří cestovali z východu, aby oslavili Kristovo narození. Snímek se také zaměřuje na to, jakou úlohu hraje světlo v interpretaci architektury a uměleckých předmětů a zmiňuje zásadní středověké texty, které nám napomohou přiblížit se tomu, jak působení světla vnímal středověký člověk.Nedávno byl publikován také krátký film, který dokumentuje neobyčejné setkání s relikviářem sv. Foy v Conques. Stěhovavým historikům umění bylo totiž dovoleno přistoupit k předmětu v bezprostřední blízkosti a se světlem svíce v rukou. I nám se proto nyní jeví tento objekt nikoliv ve statické muzejní expozici, ale ve své přirozené živosti.Druhý dokumentární film: Budování středověků

přidáno: 10. 5. 2017 7:49, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 16. 5. 2017 8:22 ]

Se druhým ze série dokumentárních filmů, reflektujících zážitky a zkušenosti z poutní cesty, se ponoříme do struktury budování středověké památky. Film se zabývá zejména rozdílnými názory v rámci středověkého diskurzu a také tím, jak byla tvář středověkých památek upravována a znovuutvářena při pozdějších přestavbách.


Popořte náš projekt v druhé vlně crowdfundingové kampaně

přidáno: 5. 5. 2017 10:57, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 5. 5. 2017 10:59 ]

V tuto chvíli mají „Stěhovaví historici umění“ za sebou 1012 km pěší chůze a třítýdenní pobyt v opatství v Conques na jihu Francie, kde proběhl týdenní workshop za účasti předních světových medievistů (Hans Belting, Sible de Blaauw, Cynthia Hahn). Tyto přednášky jsou zdarma dostupné ke zhlédnutí na internetu stejně jako první ze série krátkometrážních filmů, která reflektuje zážitky a poznatky z putování.

Na tvorbu všech plánovaných filmů však potřebujeme další finanční prostředky. Jedním z nejdůležitějších cílů projektu je navíc vznik jedinečné knihy, na které se budou podílet studenti spolu s předními světovými odborníky. Proto startujeme druhou část crowdfundingové kampaně, jejímž cílem je získat finance, potřebné ke sdílení těchto vědeckých i lidských zážitků. Kdokoliv se nyní může stát součástí neuvěřitelné vlny solidarity, se kterou se "Stěhovaví historici umění" na své cestě setkávají.

Indiegogo

První snímek ze série dokumentárních filmů z cesty

přidáno: 30. 4. 2017 6:02, autor: Žaneta Turoňová   [ aktualizováno 30. 4. 2017 6:03 ]

Před několika dny byl publikován první ze 12 krátkých dokumentárních filmů, jež budou od nynějška přibývat s týdenními rozestupy a budou dostupné on-line skrze náš youtube kanál. Tyto snímky budou reflektovat zážitky a nově nabyté zkušenosti či vědomosti skupiny studentů, kteří se vydali na náročnou pěší pouť. 

S prvním filmem, který se nazývá "Poutníci mezi nebem a zemí", se ponoříme do problematiky poutnictví napříč časovými horizonty minulosti a současnosti. Jaké měl středověký poutník důvody k rozhodnutí vydat se na dlouhou a nebezpečnou pěší cestu? Jaká byla pravidla, která měl poutník při putování dodržovat? Šlo skutečně o okamžik zázračného duchovního obrození? A jak se poutní místa v dnešní době moderního turismu liší od své dřívější podoby?


1-10 of 13